? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "Save Template" CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS ?

Sabtu, 11 April 2009

سهولة اللغة العربية

كثيرا من نسمع أن اللغة اللعربية لغة صعبة إن لم تكن أصعب اللغات، يحتاج تعلمها إلى جهد جهيد، لا يصبر عليه إلا من له عزيمة قوية جدا وإرادة حديدية. على ما نظن أن فكرة صعوبة اللغة العربية صدرت من حسن النية وعدمه أيضا. أما الأول فبدافع حبّ تمجيد اللغة العربية ورفع شأنها، وذلك حين يعتقد القائل بذلك أن الصعوبة صفة حميدة للغة، لأن اللغة الصعبة – في رأيه- محترمة عالية الشأن، واللغة الصعبة أعلى درجة من اللغة السهلة، وأما الثاني (بنية غير حسنة) فبدافع حبّ التباهي ورفع شأن النفس، كأنّ القائل حين يقول إن اللغة العربية لغة صعبة يريد أن يقول للناس إنّ له من الذكاء وقوة الإرادة ما جعله يستطيع – على الرغم من صعوبتها – أن يتعلمها ويتمكّن فيها.
هل اللغة العربية صعبة فعلا؟ لا، لا نظنها كذلك، وفي الحق أنّ اللغة العربية من اللغات السهلة، وفي مقدور كل إنسان تعلّمها والتمكّن فيها بكل سهولة، وذلك لأن من خصائص اللغة العربية ما يجعل هذه اللغة سهلة وتعلمها أسهل من تعلم كثير من لغات لغات العالم.

CADANGAN UNTUK MEMPERTINGKATKAN PENGUASAAN PERTUTURAN BAHASA ARAB

Menurut Siti Ikbal Sheikh Salleh dalam seminarnya, antara cadangan yang boleh diketengahkan untuk mempertingkatkan penguasaan pertuturan Bahasa Arab dalam kalangan pelajar ialah:
i. Pelajar perlu menanamkan minat yang mendalam untuk mempelajari Bahasa Arab seberapa daya yang boleh dengan tujuan untuk menggilap dirinya berupaya bertutur Bahasa Arab.
ii. Pelajar perlu menumpukan sepenuh perhatian kepada pengajaran guru dan memberikan komitmen yang tinggi terhadap pelajaran yang berkaitan dengan Bahasa Arab.
iii. Pelajar wajar mengambil inisiatif yang lebih aktif untuk memehami tatabahasa Arab dan memperbanyakkan perbendaharaan kata Arab melalui pelbagai media cetak seperti buku-buku cerita pendek, akhbar, majalah serta kamus Arab dan sebagainya.
iv. Pelajar perlu yakin pada diri sendiri untuk bertutur Bahasa Arab sesama kawan dan juga guru tanpa rasa malu dan takut.
v. Pelajar perlu menyertai apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan Persatuan Bahasa Arab seperti pertandingan pidato, debat, kuiz, persembahan, dan sebagainya.
vi. Guru wajar menggunakan Bahasa Arab sepenuhnya ketika mengajar untuk membiasakan pelajar menjiwai dan memahami apa sahaja pengajaran yang disampaikan dalam Bahasa Arab dan tidak perlu diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu kecuali jika terdapat masalah yang sukar difahami.
vii. Guru hendaklah mewajibkan pelajar mempraktikan Bahasa Arab yang termampu oleh mereka dalam semua sesi persoalan dan perbincangan yang diadakan di dalam kelas.
viii. Guru perlu memberi motivasi dan menggalakkan pelajar berkomunikasi dengan Bahasa Arab dalam kehidupan mereka seharian antara sesama pelajar dan guru-guru sama ada di dalam kelas mahupun di luar kelas.

KEPENTINGAN MEMPELAJARI BAHASA ARAB

Ramai di kalangan kita pernah belajar Bahasa Arab sama ada secara rasmi ataupun tidak. Walaubagaimanapun kebanyakan daripada kita masih ada yang mengeluh mengatakan bahawa tidak dapat menguasai secara menyeluruh untuk berbahasa Arab.
Pelbagai persoalan yang wujud di minda antaranya:
- Apakah rahsia untuk mahir berkomunikasi dalam Bahasa Arab?
- Apakah tips yang mudah untuk menguasai Bahasa Arab?
- Adakah teknik mudah untuk mempelajari Bahasa Arab?
- Siapakah yang boleh membantu untuk mempelajari Bahasa Arab?
- Berapa lamakah pula masa yang diperlukan?
- Adakah Bahasa Arab ini mudah dipelajari?
Secara umumnya, jika kita tahu teknik dan kaedah yang betul serta sesuai untuk mempelajarinya tidak mustahil untuk kita mahir dalam Bahasa Arab. Bayangkan setiap hari kita membaca Al-Quran, tanpa kita sedari kita telah menyebut sehingga berpuluh-puluh sehingga ratusan perkataan dalam Bahasa Arab tanpa kita sedari kerana bahasa Al-Quran merupakan Bahasa Arab. Alangkah bagus dan indahnya sambil membaca Al-Quran sambil kita mengenal Bahasa Arab. Itu pada peringkat awal untuk kita mengenal Bahasa Arab, seharusnya kita perlu ada pendekatan, kaedah dan teknik yang sesuai untuk kita mempelajari Bahasa Arab secara mendalam dan mudah.
Bahasa Arab seperti juga bahasa-bahasa lain mempunyai empat proses pembelajaran kemahiran, iaitu pendengaran, pembacaan, penulisan dan pertuturan (komunikasi). Antara empat proses ini, pertuturan (komunikasi) adalah atu elemen terpenting untuk menguasai kemahiran berbahasa Arab. Ia adalah satu perantaraan yang paling berkesan bagi setiap individu untuk menyampaikan idea yang berbentuk lisan. Penguasaan seseorang terhadap Bahasa Arab bermakna kebolehan atau kewibawaannya untuk bertutur dan berkomunikasi dalam Bahasa Arab secara spontan. Tanpa keupayaan ini, maka proses komunikasi dan interaksi antara individu dan masyarakat tidak akan terlaksana dengan sempurna.

Isnin, 6 April 2009

REFLEKSI 1

Refleksi 1:
Apakah transformasi yang perlu dilalui oleh seorang guru supaya dapat mencapai hasrat negara untuk membangunkan generasi yang mempunyai kemahiran abad 21 (Sila baca sendiri apa yang dimaksudkan dengan kemahiran abad 21)?


Menurut Abd. Rahim Abd. Rashid (2005), satu rombakan yang berlaku dalam industri pendidikan di negara ini ialah disebabkan pengaruh dan kemajuan era teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Era ICT juga mencetuskan inovasi dalam pengurusan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran tanpa sempadan dan pembelajaran maya. Perubahan dan kemajuan ICT yang berlaku dengan pesat memberi cabaran baru kepada profesion seorang guru dan pendekatan mengajar yang bersifat konvesional dan tradisional yang masih bergantung pada penjadualan yang rigid, organisasi pembelajaran terikat dalam bilik darjah dan bergantung kepada guru sabagai penyampai ilmu pengatahuan. Revolusi teknologi ICT memerlukan sekolah dan profesion keguruan mengadaptasikan sistem dan pendekatan belajar yang lebih fleksibel, dinamik, mudah dihubungi, interaktif dan pembelajaran kolaboratif. Pengajaran dan pembelajarn ’on-line’ akan membolehkan sesuatu pembelajaran berlaku dengan lebih mdah di antara pelajar dan guru. Sesuatu kemusykilan tentang pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar akan mudah mendapat bantuan dan bimbingan personal daripada guru. Bagaimanapun, guru perlu cekap, responsif, mesra dan komited terhadap pembelajaran ’on-line’.

Transformasi yang perlu dilalui oleh seorang guru untuk melaksanakan pembaharuan ini, guru perlu bersedia menyahut cabaran dan melaksanakannya di sekolah. Ini memerlukan program latihan guru yang intensif dan eksensif dilancarkan bagi melatih semua guru-guru supaya mahir dan pakar bagi melaksanakan pengajaran berasaskan komputer. Latihan guru perlu memberikan keutamaan bagi merangka kurikulum berasaskan perkakasan ICT dan multimedia supaya guru dapat melaksanakan tugas pembelajaran ICT ini dengan lebih berkesan. Kemudahan infrastuktur termasuk rangkaian ICT ke bilik darjah dan ke bilik komputer perlu diselenggarakan dengan cekap dan terancang. Pendidikan terancang dan pendidikan terbuka kepada pencarian maklumat melalui komputer memerlukan kepimpinan komputer pendidikan yang lebih mahir dan profesional.

REFLEKSI 2

Refleksi 2:
Ramai yang mengatakan guru-guru tidak menggunakan ICT di sekolah kerana mereka belum bersedia. Sekiranya anda ditempatkan di sekolah Bestari, apakah langkah-langkah yang akan anda lakukan untuk membantu guru-guru lain supaya bersedia untuk membudayakan ICT dan memanfaatkan perkakasan ICT yang ada di sekolah?

Salah satu matlamat utama ICT dalam pembangunan negara ialah membentuk model sekolah bestari yang berasaskan penggunaan ICT dan multimedia. Sekolah-sekolah ini dilengkapi dengan peralatan multimedia/ komputer yang terkini dan pelajar didedahkan kepada penggunaan internet, web-site, on-line, e-mail, e-learning dan pendekatan kaedah berasaskan penggunaan komputer. Pembelajaran interaktif dan kolaboratif mencorakkan pendekatan belajar di sekolah bestari membolehkan proses interaksi berlaku dengan dinamis. Selain itu pembelajaran independent diamalkan untuk membentuk kekuatan individu supaya dapat melakukan sesuatu pembelajaran tanpa bergantung pada orang lain.

Jika saya sebagai guru yang berkebolehan dalam mengendalikan ICT saya boleh membantu dan menggalakkan guru-guru lain supaya ikut serta untuk membudayakan penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antaranya saya boleh:
i) Memberi pendedahan kepada alam perkomputeran perlu dilakukan pada peringkat awal secara sistematik dan terancang agar budaya perkomputeran dapat dibina dalam suasana pengajaran dan pembelajaran yan lebih positif.
ii) Menyeru guru perlu sentiasa memperlengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran serta perkembangan terkini ICT jika tidak kita akan keciciran.
iii) Menekankan tentang kepentingan penggunaan ICT untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan dan keberkesanan sistem pengurusan pendidian.
iv) Membangunkan MySchoolNet, menyediakan kemudahan untuk mengakses internet dan pelbagai kemudahan ICT.
v) Guru perlu merancang pembelajaran yang menarik minat dan mencabar kebolehan pelajar dengan menggunakan perkakasan yang membolehkan pelajar berinteraktif dengan bahan pembelajaran tersebut.
vi) Menggalakkan guru mengunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan multimedia seperti perisian pembelajaran @ courseware, power-point mampu memberi kesan positif kepada perkembangan minat pelajar.

REFLEKSI 3

Refleksi 3:
Untuk refleksi seterusnya, berikut adalah soalan-soalan yang perlu dibincangkan bersama. Soalan-soalan ini menuntut anda memikirkan pengalaman yang telah dilalui pada semester ini yang berkaitan dengan pembelajaran atas talian menggunakan Moodle (ADEC). Soalan-soalan ini adalah amat penting kerana ianya akan membantu anda sebagai seorang guru yang juga akan menggunakan pembelajaran atas talian dengan murid-murid anda suatu hari nanti.

1- Apakah ciri-ciri dan kemahiran yang ada pada anda membolehkan anda mengawal proses pembelajaran anda secara atas talian?

,kebiasaan mengakses internet, kebolehan berkerjasama di dalam kumpulan, interaksi yang positif bersama ahli kumpulan, alert dengan arahan

2- Apakah bahan atau sumber yang perlu disediakan oleh tutor/pensyarah supaya anda boleh mengawal proses pembelajaran anda atas talian?

Ini merupakan kali pertama saya menggunakan kaedah pembelajaran atas talian secara serius dan betul-betul. Sebelum ini saya hanya sekadar muat turun nota kuliah yang diajar pensyarah di dewan kuliah. Saya tidak memanfaatkan sepenuhnya kemudahan yang disediakan oleh pensyarah-pensyarah lain. Tetapi untuk subjek Multimedia Pendidikan Islam ADEC telah banyak memberi manfaat kepada saya walaupun pada mulanya saya tidak menyukainya kerana saya tidak mempunyai broadband sendiri untuk selalu mengakses internet di rumah. Masalah kecil seperti hendak ke Cyber Café menjadi masalah besar bagi saya. Tetapi sekarang baru saya sedar ADEC banyak memberi manfaat yang baru kepada saya. Segala bahan dan sumber yang terdapat sudah mencukupi sebagai permulaan langkah bagi saya untuk membolehkan sesuatu pembelajaran berlaku dengan lebih mudah antara saya dengan pensyarah. Segala permasalahan tentang pembelajaran akan mudah mendapat bantuan daripada pensyarah kami iaitu Ustaz Azrul Azlan. Terima kasih Ustaz....


3- Apakah perkara-perkara yang perlu dibuat oleh seorang guru untuk membantu murid meningkatkan kawalan proses pembelajarannya secara atas talian?
Pengajaran dan pembelajaran secara atas talian akan membolehkan sesuatu pembelajaran berlaku denganlebih mudah di antara pelajar dan guru. Sesuatu kemusykilan tentang pemelajaran yang dihadapi oleh pelajara akan mudah mendapat bantuan dan bimbingan personal daripada guru. Bagaimanapun, guru perlu cekap, responsive, mesra dan komited terhadap pembelajaran atas talian. Guru perlu merancang pembelajaran yang menarik minat dan membolehkan pelajar berinteraktif dengan bahan pembelajaran yang disediakan guru. Reka bentuk kurikulum dan aktiviti pembelajaran bersifa interaktif perlu dirangka bagi mengembankan pemikiran kritis dan kreatif pelajar.

REFLEKSI 4

Refleksi 4:
Nampaknya kelas kita sudah hampir ke penghujungnya. Saya berharap agar anda sudah mendapat banyak manfaat dan ilmu serta kemahiran dalam masa 9 minggu ini. Anda akan menyerahkan tugasan projek anda tidak lama lagi. Saya ingin mengetahui pendapat anda tentang pengalaman menyiapkan tugasan projek tersebut. Soalan-soalannya adalah seperti berikut:

1. Apakah pendapat/persepsi anda apabila diberitahu bahawa anda dikehendaki untuk menyiapkan satu koswer yang menggabungkan semua elemen-elemen multimedia?

Pada awalnya kami excited untuk membuat CD-Courseware Interaktif dalam bentuk flash. Kemudian bila dah susun isi/ content rasa macam blur plak sebab rasa terlalu banyak hendak dibuat sedangkan masa yang diperuntukan terlalu singkat. Mula lah bingung macam mana nak buat story board. Tetapi dengan gabungan 5 kepala baru nampak jelas. Pada asalnya lakar untuk story board tidak sama bila dah jadi user manual. Saya sebagai multimedia specialist pening rasa nak muntah nak siapkan semua ni. Banyak test and error. Tapi tak mengapa sebab ada 4 teman sekumpulan sanggup berjaga malam untuk siapkan projek kami.. Pada jam 11:00 pagi bertarikh 2/4/2009 tiba-tiba printer rosak sebab terlalu banyak pages storyboard dan user manual untuk diprint. Apalagi kelam kabut sampai jam 3 petang sepatutnya kami sudah berada di dalam makmal komuter untuk membentangkan hasil projek kumpulan kami. Lebih kurang pukul 3:15 p.m saya, shida dan kak linda sampai ke makmal sedangkan pada masa itu wahida dan diana gelabah kerana menunggu kami. Walaupun keadaan tegang ketika itu, kami rasa tenang setelah melihat muka Ustaz Azrul cool dan tenang menunggu kami, kenapa tidak kami kumpulan yang first kena bentang, jadi semua orang tertunggu kedatangan kami. Hehehe.... Sikap Ustaz Azrul yang selalu bersangka baik membuat kami tidak gelabah untuk terus membentangkan hasil projek kami. Itu lah salah satu sikap Ustaz yang menyenangkan hati kami semua. Kami seronok sangat belajar dengan Ustaz Azrul kerana setiap kelas kami tak rasa tertekan walaupun kerja yang ditugaskan pada kami agak mentensionkan kami pada awalnya tetapi meninggakan kenangangan yang bermakna buat kami.

2. Pada pendapat anda adakah projek ini akan dapat membantu anda ketika anda menjalani praktikum nanti?

Sudah pasti CD-Courseware Interaktif Haji dan Panduan Haji itu nanti boleh membantu saya untuk praktikum jika ditakdirkan tempoh tersebut mengajar pelajar Tingkatan Empat dan tajuk Haji yang perlu diajar. Secara keseluruhannya CD-Courseware tersebut boleh menerangkan konsep Haji dan pelajar boleh mempelajari sendiri dan mengulangkaji di rumah kerana semua elemen multimedia dimasukkan untuk memudahkan pelajar faham.

3. Untuk makluman anda ketika pembentangan projek nanti, rakan-rakan anda yang lain dikehendaki untuk membuat penilaian terhadap anda berasaskan bintang (memberikan jumlah bintang yang bersesuaian dengan produk yang dihasilkan dan pembentangan yang dilakukan)
Soalannya, sekiranya anda fasilitator/tutor kelas ini, adakah anda akan menukar kaedah penilaian tugasan ini?
Jika YA, jelaskan bagaimana dan mengapa? Jika TIDAK (dan ingin mengekalkan kaedah penilaian menggunakan sistem bintang), mengapa?

YA....saya sangat bersetuju sekali kerana:
- mudah untuk dinilai
- mengikut skala Likert